Johtaja, haluatko löytää uusia näkökulmia – hanki itsellesi Business Coach!

Business coaching ”herättää ajattelemaan, ja siitä saa konkreettisesti uusia näkökulmia tuttuihin asioihin”. Näin toteaa yksi juuri julkaistun, TNS Gallupin toteuttaman kyselyn* haastatelluista yritysjohtajista. Samaa mieltä olivat monet muut haastatelluista.

150:stä haastatellusta yritysjohtajasta yli kolmasosalla oli omakohtaista kokemusta Business coachingista. Oli hienoa lukea näiden henkilöiden arvioita Business coachingin hyödyistä. Business coachingia saaneet kokivat mm., että Business coaching oli auttanut heitä selkeyttämään kokonaisuuksia ja tavoitteita, löytämään uusia keinoja omaan ajanhallintaan ja vuorovaikutukseen johdettavien kanssa sekä suuntamaan energiaa oikeisiin asioihin.

Moni Business coachingia saaneista nosti keskeiseksi hyödyksi sen, että Business coaching oli auttanut katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, tekemään oivalluksia sekä auttanut löytämään uusia ideoita. Tässä onkin Business coachingin ydin; mahdollisuus vapautua totutuista, urautuneista ajattelumalleista, joita kaikilla on. Organisaation ulkopuolelta tuleva Business Coach on vapaa organisaation sisällä vakiintuneista ajattelu- ja katsantotavoista, eikä hän ole missään hierarkkisessa suhteessa coachattavaan henkilöön. Moni haastatelluista nostikin esille nimenomaan sen tärkeyden, että Business Coach tulee organisaation ulkopuolelta.

Ammattimainen Business coach voi auttaa kiireistä johtajaa pysähtymään, ottamaan aikaa reflektointiin ja asioiden pohtimiseen, ja tämän asian merkitys nousi myös yritysjohtajien vastauksista hyvin esille. Voi tuntua paradoksilta aloittaa kaiken kiireen keskellä yhteistyö Business coachin kanssa, mikä yhteistyö toki myös vaatii aikaa. Mutta haastateltujen yritysjohtajien vastauksista voi päätellä, että Business coachingiin käytetty aikapanostus on todella kannattanut.

Johtaja, jos haluat saada työhösi ja omaan toimintaasi uusia näkökulmia, niin kokeile Business coachingia; siitä voi olla merkittävää hyötyä sinulle ja omalle organisaatiollesi, tutkitusti!

* TNS Gallupin kyselyssä haastateltiin 150 yritysjohtajaa lokakuussa 2014. Vastaajat edustivat teollisuutta, asiantuntijayrityksiä ja palveluita enimmäkseen keskisuurissa yrityksissä. Kyselyn teettivät Suomen Coaching-yhdistys ry ja International Coach Federation Finland.