Coaching vaikuttaa!

Coaching on maailmalla merkittävä ja tunnustettu kehittämisen keino, mistä kertoo se, että kansainvälisen ammatticoachien järjestön ICF:n jäsenmäärä on voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Tällä hetkellä ICF Globaliin kuuluu jo yli 20.000 ammatticoachia! Coaching on tutkitusti* tehokas kehittämisen keino.

Mutta mitä coaching sitten oikein on, ja miten se vaikuttaa? Minkälaisissa tilanteissa coachingia kannattaisi käyttää? Kenelle coaching sopii? Tässä muutamia kysymyksiä, jotka nousevat usein esiin, kun puhutaan coachingista. Edistääkseen coachingin tunnettuutta, päättivät ICF Finland ja Suomen Coaching-yhdistys käynnistää viime talvena kampanjan ’Coaching vaikuttaa’.

Yksi keskeinen ajatus ’Coaching vaikuttaa’-kampanjassa on ollut tarjota mahdollisuutta kokeilla coachingia omakohtaisesti. Kun olet itse kokeillut ammattitaitoisen coachin tarjoamaa coachingia, voit parhaiten ymmärtää, miten coaching toimii ja mitä hyötyä siitä voi olla juuri sinulle.

Kevään 2015 aikana on ’Coaching vaikuttaa’-kampanjan puitteissa ja pro bono-hengessä tarjottu coachingia mm. Suomen Perheyritysten liiton, Suomen Ekonomien sekä WoMan ry:n jäsenille. Mukana on ollut yli 50 ICF:n sertifioimaa ammatticoachia. On ollut ilo lukea coachingia kokeilleiden kommentteja kokemuksistaan, joista tässä muutamia esimerkkejä:

Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen kokemukseen. Coachini on loistava kuuntelija ja tarkkanäköisten kysymystensä ansiosta hän on onnistunut kyseenalaistamaan monia totunnaisia ajatuskulkujani. Antoisat keskustelumme ovat ohjanneet minut tutkailemaan omia odotuksiani sekä työssä että perhe-elämässä ja arvioimaan sitä, miten hyvin toimintatapani sopivat yhteen tavoitteideni kanssa. Myös tavoitteeni ovat tarkentuneet.” Nainen, viestinnän asiantuntijatehtävissä.

Kokeilin ensimmäistä kertaa coachingia. Olin sitä monesti pohtinut, mutta asia oli jäänyt siihen. Positiivista oli, että coachin kanssa oli helppo keskustella ja kartoittaa mahdollisia kehityskohteita nopeasti. Oivalsin miten paljon jokapäiväisessä johtamisessa on pieniä juttuja, joiden ratkaisemiseen on erilaisia ”työkaluja”, joiden avulla pystyy vaikuttamaan muihin ja ratkomaan ongelmia. Omalla asenteella on tietenkin suuri merkitys. Sain hyviä ideoita uuden ryhmän innostamiseen ja innostuksen ylläpitämiseen kaiken kiireen keskellä. Olen niitä jo käyttänyt ja tulokset olivat hyviä, ryhmä lähti innolla mukaan ja koki tilanteen innostavana ja ryhmähenkeä lisäävänä.” Nainen, yrittäjä.

Coaching on antanut mahdollisuuden ääneen pohtia mielessä olevia kysymyksiä/ideoita/ajatuksia/huolenaiheita/pelkoja/turhautumia, sekä ymmärryksen ääneen puhumisen vaikuttavuuden. Valittuja aiheita on ollut mahdollista käsitellä strukturoidusti taitavan ohjaajan johdatuksella. Ajatukset muuttuvat oivalluksiksi käsiteltävästä aiheesta ja myös konkreettisiksi teoiksi. Keskustelujen kautta olen saanut vahvistusta omaan osaamiseeni ja kykyyni toimia.” Nainen, kehityspäällikkö.

Kokeile sinäkin coachingia, ja vaikutu!

* Kansainvälisiä tutkimuksia coachingista löydät International Coach Federationin sivuilta coachfederation.org