Coaching Supervision – kehittymisen tuki coacheille

Coaching Supervision, coachien työnohjaus, auttaa coachia katsomaan omaa työtä laajemmin ja uusista näkökulmista. Säännöllinen Coaching Supervision voi merkittävästi vauhdittaa coachina kehittymistä, ja se on ammatticoacheille tärkeä ja suorastaan välttämätön keino kehittää omaa ammattitaitoaan. Myös ammatticoacheiksi tähtäävät, sekä coaching-työtä oman työn ohella tekevät hyötyvät Coaching Supervisionista. Systemaattinen coachien työnohjaus, Coaching Supervision, koituu viime kädessä myös asiakkaan ja koko coachien ammattikunnan hyödyksi.