Coaching Supervision – kehittymisen tuki coacheille

Coaching Supervision auttaa coachia katsomaan omaa coaching -työtään laajemmin ja uusista näkökulmista. Säännöllinen Coaching Supervision voi merkittävästi vauhdittaa coachina kehittymistä, ja se on ammatticoacheille tärkeä ja suorastaan välttämätön keino kehittää omaa ammattitaitoa. Myös ammatticoacheiksi tähtäävät, sekä coaching-työtä oman työn ohella tekevät hyötyvät Coaching Supervisionista. Systemaattinen Coaching Supervision, koituu viime kädessä myös asiakkaan ja koko coachien ammattikunnan hyödyksi.