Coaching Supervision – coachina kehittymisen tuki

Thinking Time tarjoaa coachina työskenteleville Coaching Supervision -palvelua. Coaching Supervision on coachin oman työn kehittämisen tukemista. Ammatticoachina työskenteleville Coaching Supervision on coach-organisaatiosta riippuen joko pakollinen (esim. EMCC) tai vahvasti suositeltu (ICF). Coaching Supervision’ista voivat merkittävästi hyötyä myös ammatticoachiksi tähtäävät, sekä henkilöt, joiden työrooliin kuuluu coaching, esim. organisaatioiden sisäiset coachit tai esimiehet.

Coaching Supervisionin keskiössä on reflektoiva oppiminen, joka tukee ja vauhdittaa coachina kehittymistä. Keskeistä on coachin hyvä itsetuntemus, koska millainen henkilö olet vaikuttaa siihen, miten coachaat muita. Coaching Supervision edistää coachin itsetuntemuksen kehittymistä, ja auttaa rakentamaan kullekin sopivaa coach -identiteettiä. Coaching Supervision’issä käsiteltäviä aiheita ovat tyypillisesti myös erilaisten asiakastilanteiden tutkiminen, coach -praktiikkaan liittyvät kysymykset, sekä eettiset kysymykset. Tärkeä teema on myös, miten varmistaa coachin oma uudistuminen ja energia.

Thinking Time tarjoaa Coaching Supervisionia virtuaalisesti sekä yksilöpalveluna että myös 4-6 hengen ryhmille. Coaching Supervision on tyypillisesti pitkäkestoista, jopa useita vuosia kestävää. Coaching Supervision -tapaamisia on keskimäärin 4-6 kertaa vuodessa, coachin tilanteesta ja tarpeista riippuen.

Pirjo Puhakka on suorittanut Coaching Supervision -koulutuksen Englannissa (CSA Diploma Certificate – 2017-2018 P. Puhakka) ja hän on EMCC:n (European Mentoring and Coaching Council) akkreditoima Coaching Supervisor: European Supervision Individual Accreditation. Pirjo on vuodesta 2014 ollut itse säännöllisessä Coaching Supervision -ohjauksessa.

Coaching Supervisionin hyötyjä coacheille ovat mm.

  • Lisää itseluottamusta omaan työhön
  • Edistää kehittymistä coachina
  • Edistää oman työn reflektointia
  • Mahdollistaa uusien coaching-tekniikoiden oppimisen
  • Saa näkemään asioita uudella tavalla
  • Auttaa löytämään uusia, parempia keinoja asiakastyöhön
  • Auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita
  • Auttaa kohtaamaan omia pelkoja ja epävarmuutta.