Coaching -palvelu johtotehtävissä toimiville

Thinking Time tarjoaa johtotehtävissä toimiville yksilöllistä, henkilökohtaista coaching-palvelua. Coaching on erinomainen keino auttaa johtotehtävissä toimivia onnistumaan työssään ja löytämään hyvä tasapaino elämässään.

Henkilökohtainen coaching on pitkäjänteistä, tavoitteellista kehittämistyötä, jossa valmennettavan sitoutuminen oman toimintansa kehittämiseen on keskeistä. Coachin tehtävä on auttaa valmennettavaa selventämään tavoitteensa, rohkaista itsetutkiskeluun ja uusien näkökulmien havaitsemiseen, auttaa löytämään ratkaisuja ja strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä kannustaa tarvittavien toimenpiteiden toteutukseen.

Tyypillinen coaching –yhteistyö on kestoltaan n. 6-12 kk, jonka aikana tapaamisia on noin kolmen-neljän viikon välein. Coaching -tapaamiset voivat olla kasvokkain tai virtuaalisesti, mikä parhaiten coachattavalle sopii. Coach voi antaa coachattavalle välitehtäviä, kuten pohdintatehtäviä tai uusien toimintatapojen kokeilemista käytännössä. Palvelun hintaan kuuluu myös mahdollisuus saada ’ad-hoc’ coachausta puhelimitse, esim. tärkeän palaverin edellä.

Coaching’ia voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa johtamiseen liittyvissä tilanteissa. Tässä joitakin esimerkkejä coaching -teemoista:
– uuteen rooliin siirtyminen
– oman ajankäytön hallinnan parantaminen
– yhteistyön parantaminen
– omien uratoiveiden täsmentäminen ja toimenpiteiden määrittäminen
– työn ja vapaa-ajan tasapainon parantaminen
– tiimin sisäisen yhteistyön parantaminen
– strategian toteutus

Mitä hyötyä coachingista on?

Ammattimainen coaching auttaa havaitsemaan uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja, parantaa päätöksentekokykyä, lisää tehokkuutta ja parantaa itseluottamusta. Coaching lisää myös tuottavuutta, parantaa työtyytyväisyyttä ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. Lue lisää tutkittua tietoa coachingin hyödyistä International Coaching Federation'in www-sivuilta (www.coachfederation.org)

Miten coaching toimii?

Ammattimaisen coachingin keskeisiä työkaluja ovat kuuntelu, kysyminen, oivalluttaminen, haastaminen, palautteen antaminen ja kannustaminen. Thinking Time'n tapaan tehdä coachingia kuuluvat olennaisesti myös erilaiset luovat menetelmät, jotka auttavat laajentamaan ajattelua, sekä kuuntelemaan myös 'sydäntä' ja 'kehoa'.