Mitä hyötyä coachingista on?

Ammattimainen coaching auttaa havaitsemaan uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja, parantaa päätöksentekokykyä, lisää tehokkuutta ja parantaa itseluottamusta. Coaching lisää myös tuottavuutta, parantaa työtyytyväisyyttä ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. Lue lisää tutkittua tietoa coachingin hyödyistä International Coaching Federation’in www-sivuilta (www.coachfederation.org)