Aikaa ajatella - Time to think

Mitä asiakkaat sanovat?

"Pirjo is a highly professional business coach. With her inspiring, personal approach, she has coached me to new insights and helped me to recognize not only various behaviours, but my strenghts and development areas which I have been able to exploit in my leadership and daily work. "Sari Mannonen, Vice President of UPM Biofuels "Pirjo's supervision has supported my evolving coaching practice, and personal development, in a number of ways. Her supervisory style supports and challenges me in a mindful way, prompting deeper reflection to enhance my practice." Nick Steel, Global Developments Executive, Executive Coach

Lue lisää asiakaspalautteita

Uudistuva johtajuus - mikä on sinun seuraava tasosi?

Toimitko johtotehtävissä? Miten pidät huolta omasta johtajuuskyvykkyydestäsi ja siitä, että uudistut johtajana? Entä miten pidät huolta itsestäsi ja varmistat oman jaksamisesi? Mikä on sinun seuraava tasosi johtajana? Thinking Time tarjoaa johtotehtävissä toimiville yksilöllistä johtamisvalmennusta, joka auttaa uudistumaan ja kehittymään johtajana, kestävällä tavalla.

Lue lisää johdon coaching-palveluista

Coaching Supervision – kehittymisen tuki coacheille

Coaching Supervision auttaa coachia katsomaan omaa coaching -työtään laajemmin ja uusista näkökulmista. Säännöllinen Coaching Supervision voi merkittävästi vauhdittaa coachina kehittymistä, ja se on ammatticoacheille tärkeä ja suorastaan välttämätön keino kehittää omaa ammattitaitoa. Myös ammatticoacheiksi tähtäävät, sekä coaching-työtä oman työn ohella tekevät hyötyvät Coaching Supervisionista. Systemaattinen Coaching Supervision, koituu viime kädessä myös asiakkaan ja koko coachien ammattikunnan hyödyksi.

Lue lisää palveluista coacheille